درباره ما

به وب سایت شرکت خاور سیمان پارسیان خوش آمدید |

این شـرکت با توجه به نیاز منطقه در جهت تولید سیمان در کشورمـان فـعالیت خود را آغـاز نمـوده اسـت رشد و پیشرفت جمعیت و تکنولوژی و بازار مصرف و خودکفایی در سطح ملی ما را بر آن برداشت تا در صنعت سیمان کشور گام برداریم و امیدواریم در این راستا خدمت بزرگی در این زمینه برداریم در اینجا شما بازدید کننده محترمرا به تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده دعوت می نماییم

در صنایع ساخـتمانی سیمان به ماده ای گفته می شود که برای چسبـاندن مصـالح مخـتلف به یکدیگر از قبیل سـنگ و شن و ماسه و آجر و غـیره به کار می رود و ترکـیبات اصلی این سیمان از مواد آهـکی اسـت سـیمان های آهکی معمولا از ترکیبات سیلیکات و آلومینات های آهک تشکیل شده اند که هم به صورت طبیعی یافت می شوند و هم قابل تولید در کارخانجات سیمان سازی هستند

اگرچه از زمان های بسیار گذشته اقوام و ملل مختلف به نحوی با استـفاده از سـیمان در ساخـت بنا سود می جستند ولی اولین بار در سال 1824 سیمان پرتلند به نام ژوزف اسپدین که یک معمار انگلیسی بود ثبت شد و به لحاظ شبـاهت ظاهـری و کیفـیت بتن های تـولید شده از سـیمان های اولیه به سـنگ های ناحیه پـرتلند در دورست انگلیس سیمان به نام سـیمان پرتلند معروف شد و تا به امروز برای سیمان هایی که از مخلوط نمودن و حرارت دادن مواد آهکی و رسی و مواد حاوی سـیلیس و آلومینا و اکـسید آهن و تولید کلینکر و نهایتا آسیاب نمودن کلینکر بدست می آید استفاده می شود

نمایشگر زمان