تاریخچه صنعت سیمان

ریشه لغوی

کلمـه سیمـان از یک لـغت لاتین به نام سی منـت گرفـته شـده اسـت و مـاده ای است که دارای خــاصیت چسبانندگی مواد به یکدیگر است و در حقیقت واسطه چسباندن است

سیمان در صنایع ساختمانی

در صنایع ساختمانی سیمان به ماده ای گفته می شود که برای چسباندن مصالح مختلف به یکدیگر از قبیل سنگ و شن و ماسه و آجر وغیره به کار می رود و ترکیبات اصلی این سیمان از مواد آهکی است

سیمان های آهکی که معمولا از ترکیبات سـیلیکات و آلومـیناتهای آهک تشکیل شده اند که هم به صورت طبیعی یافت می شوند و هم قابل تولید در کارخانجات سیمان سازی هستند

نمایشگر زمان