استاندارد و کیفیت

شرکت سیمان پارسیان افتخار دارد تا با توکل به ذات حضرت حق و بهره گیری از تجارب نیروهای جوان، مجرب، متخصص و تلاشگر خود نسبت به اخذ گواهینامه ISO 9001(سیستم مدیریت کیفیت)، ISO 14001 (سیستم مدیریت زیست محیطی)، OHSAS 18001 (سیستم مدیریت ایمنی و سلامت) اقدام نموده است. 

نمایشگر زمان