تماس با ما

g1

:دفتر مرکزی     

| اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی جنب چاپ ندا ساختمان 384 کدپستی: 8168813343       

031-36694240-41     :تلفن       

031-36697587      :فاکس       

parsiancement[@]yahoo[.]com

کارخانه: استان چهار محال و بختیاری شهرستان لردگان

تلفن:  03834429305 

     7 -03834429336

فاکس:03834429270

  | Email:Info[@]parsiancement[.]ir | 

نمای هوایی کارخانه سیمان پارسان

نمایشگر زمان